Home - כספים - ניהול כספים (page 4)

ניהול כספים

מה חשוב לדעת בשיקים

מתי ניתן לבטל שיק בצורה חוקית? ומתי אסור? מה ניתן לעשות כנגד מי שמסר לכם שיק ללא כיסוי? וכיצד ניתן להגביל את ההסבה של שיק לאחר? מבחינת החוק, שיק כמוהו ככסף מזומן.

עוד...