ניהול

הסכמי שמירת סודיות – נקודות שחשוב לדעת / עו”ד ארז אלמוג

באופן עקרוני, הסכמי שמירת סודיות הינם הדרך הפשוטה ביותר כיום, להעניק הגנה לסודותיו המסחריים של כל מיזם עסקי. בנוסף, חוק עוולות מסחריות, תשנ”ט – 1999, מגדיר סוד מסחרי כמידע עסקי מכל סוג, שאינו נחלת הרבים ושאינו ניתן לגילוי כדין בנקל על ידי אחרים, אשר סודיותו מקנה לבעליו יתרון עסקי על פני מתחריו, ובלבד שבעליו נוקט אמצעים סבירים לשמור על סודיותו.

עוד...

הזהרו מגנבי זמן / דני קרני

הזהרו מגנבי זמן – משפט מפתח בניהול זמן. כמה קורה שאנשים נכנסים אלינו ושואלים “יש לך דקה”? או “עוברים לקפה”, או קופצים לביקור?

עוד...

איך תהפוך ליועץ של עצמך? / דני קרני

לא פעם קורה שההמלצות שלי ללקוחות הם ברורות וכואבות כאחד, כאילו ניתן לאמר – אז איך לא עשיתם זאת קודם ? לא קל להיות קשה ואובייקטיבי כלפי העסק שלך. הרבה יותר קל לעשות זאת לעסק של מישהו אחר. אך יש עקרון מרכזי שלפיו כל מנהל או בעל עסק יכול לאתר בעיות ולאבחן הזדמנויות,ללא גיוסו של יועץ חיצוני (אני מטרפד לעצמי …

עוד...

קווים מנחים להתחלת עסק מהבית / יעקב אמרז

לפני הכל! חשוב על כמות הזמן שתוכל להקדיש לעסק, שב, תעשה לעצמך חשבון. תניח מהי כמות הזמן שתצטרך להשקיע בעסק בכדי שיצליח, לאחר מכן תחשוב מה כמות הזמן שתוכל להשקיע.

עוד...

הצעות פרסום מכשילות, באתר אינטרנט בשם FairGuide.com / עו”ד שי הראל

אזהרה ! קראו היטב כל הצעה לפרסום – בטרם תחתמו ! חברה אוסטרית בשם Construct Data Verlag AG הצליחה לרמות עשרות חברות ישראליות בשיטת דיוור ישיר הפועלת כ”עוקץ” בנושא פרסום, באמצעות אתר אינטרנט בשם Fair Guide.

עוד...
דילוג לתוכן