Tag Archives: ביטוח לאומי

מעסיק עובדים? מהיום צריך להגיש טופס 126 לביטוח לאומי כל רבעון בנוסף לדיווח השנתי

מעסיק עובדים? מהיום צריך להגיש טופס 126 לביטוח לאומי כל רבעון בנוסף לדיווח השנתי

על פי חוק חלה על המעסיק חובת דיווח ותשלום דמי ביטוח לאומי ודמי בריאות בעבור עובדיו. אי דיווח ותשלום דמי ביטוח לאומי ודמי בריאות במועד החוקי, יגרום לחיוב חשבון המעסיק בקנסות ובהפרשי הצמדה. כמו כן הבטוח הלאומי יכול להגיש תביעה נגד המעסיק ולבקש את סכום הכסף שהמוסד שילם או שהוא עתיד לשלם לעובד של המעסיק. בעבר המוסד לבטוח לאומי ידע מה קורה …

עוד...

עצמאי או חברה בע”מ-סיכום / רו”ח רמי אריה

האם לאחר בחינת האספקטים העיקריים בשיקולים האם לאגד את העסק כחברה בע”מ, נוכל לקבל תשובה חד משמעית מה עדיף ? להיות או לא להיות עצמאי או חברה בע”מ ? נציב את האספקטים השונים שנבחנו בסקירת זו לתוך טבלה מרוכזת וננסה לבחון להיכן נוטה כף המשקל בהחלטה אם להיות או לא להיות עצמאי או חברה בע”מ ? עצמאי חברה בע”מ 1. …

עוד...
דילוג לתוכן