Home - Tag Archives: משפטים

Tag Archives: משפטים

קובי פרץ נכנס לכלא- בגלל שהוא מפורסם

האם הזמר, קובי פרץ, ייכנס לכלא בגלל שהוא מפורסם ולמה זה מסכן את כל בעלי העסקים בישראל?   קובי פרץ הזמר של הזמר הים תיכוני נתפס בהעלמת הכנסות של כמעט שישה מליון שקלים. האם קובי פרץ נכנס לכלא בגלל שהוא זמר מפורסם? לא. הדברים מתפרסמים כל יום בכל אמצעי התקשורת רק כי זה יותר מעניין את הציבור. עבירת מס זוהי …

עוד...

תביעות ופשיטת רגל / רו”ח רמי אריה

עצמאי היות וזהות בעל העסק העצמאי עם עסקו היא מוחלטת, הרי שתביעות כלפי בעל העסק הנן למעשה תביעות גם נגד בעליו באופן אישי. לפיכך, חס וחלילה , עלולות תביעות כלפי העסק שהתמוטט גם אם לא באשמתו של בעליו (חוב אבוד של לקוח שלא שילם וכדומה), לגרום לעיקולי חשבונות פרטיים וחסכונות של בעל העסק לרבות עיקולי מיטלטלין אישיים, רכב פרטי ונכסים פרטיים …

עוד...

חשיבות עריכת צוואה / שי הראל, עורך דין

צוואה היא אחת ההחלטות החשובות ביותר לאדם בחייו. באמצעות עריכת צוואה יכול אדם להביע את רצונו האמיתי מה ייעשה ברכושו לאחר מותו.

עוד...

מהפכה בחוק הירושה: צוואות הדדיות / שי הראל, עורך דין

באוגוסט 2005 נוסף סעיף 8א’ לחוק הירושה הדן בעניין צוואות הדדיות. לפי התיקון לחוק, צוואה הדדית היא צוואה משותפת של שני מצווים שהם בני זוג, המורישים לאחד מהם או לצד שלישי, כאשר ההסדרים שקובעים המצווים משותפים ו/או מסתמכים הדדית; האחד על ההסדרים שקבע השני.

עוד...

פירוק חברה מרצון ופטור מתשלום אגרה שנתית / שי הראל, עורך דין

פקודת החברות העניקה בזמנו לרשם החברות את הסמכות למחוק רישומן של חברות שאינן פעילות. רשם החברות נהג להשתמש בסמכותו זו כלפי חברות שלא שילמו את האגרות השנתיות ולא הגישו דוחות שנתיים, וכן כלפי חברות שלפי הצהרת מנהליהן לא היו להן נכסים ולא התחייבויות וביקשו באופן יזום את מחיקתן מפנקס החברות. עם כניסת חוק החברות, התשנ”ט-1999 לתוקף, ביום 1 בפברואר 2000, …

עוד...

דו”ח משוער, בלתי מבוקר או חסר, ישמש “הסרת מחדל” למס הכנסה / שי הראל, עורך דין ומאיר אקוניס, עורך דין

(תמצית מאמר שפורסם בדו ירחון “מיסים” כרך יג/6 ובעיתון גלובס) מאמרנו הקודם (1) דן ביחסי הגומלין בהפעלת הסמכויות האזרחיות לעומת הפליליות לפי פקודת מס הכנסה (להלן – הפקודה). הפעם נבחן מדוע מוגש כתב אישום נגד חברה, במקום הטלת קנס מינהלי, במקרים שהוגש דו”ח משוער.

עוד...

יחסי הגומלין בין החלק העונשי-פלילי לחלק האזרחי של פקודת מס הכנסה / שי הראל, עורך דין ומאיר אקוניס, עורך דין

תמצית מאמר שפורסם לראשונה ב- “מיסים” דו-ירחון לענייני מיסים, כרך יג/3 יוני 1999 (+) נזכר בפסק דין של בית המשפט העליון: ע”פ 6734/97 דב רבינק נ’ מ”י, פד”י נג’ (3) עמ’ 873 א. הקדמה המס מוטל באמצעות המדינה על הפרט, וכנגדו לא ניתנת תמורה ישירה לאותו פרט המשלם. בשל העדר יחס ישיר בין תשלום המס לתמורה, מנסה האזרח להקל על …

עוד...

גמירות דעת ומסוימות – מתי נכרת הסכם מחייב? / מאת עו”ד דורון אפיק

לקוח של משרדנו הגיע להסכמות עם אדם. בתום הפגישה לחצו ידיים וסוכם שהצדדים יתחיל לפעול בהתאם להסכמות. האם יש בין הצדדים הסכם מחייב או שיש צורך להעלות אותו כעת על הכתב?

עוד...

הסכמי שמירת סודיות – נקודות שחשוב לדעת / עו”ד ארז אלמוג

באופן עקרוני, הסכמי שמירת סודיות הינם הדרך הפשוטה ביותר כיום, להעניק הגנה לסודותיו המסחריים של כל מיזם עסקי. בנוסף, חוק עוולות מסחריות, תשנ”ט – 1999, מגדיר סוד מסחרי כמידע עסקי מכל סוג, שאינו נחלת הרבים ושאינו ניתן לגילוי כדין בנקל על ידי אחרים, אשר סודיותו מקנה לבעליו יתרון עסקי על פני מתחריו, ובלבד שבעליו נוקט אמצעים סבירים לשמור על סודיותו.

עוד...

הצעות פרסום מכשילות, באתר אינטרנט בשם FairGuide.com / עו”ד שי הראל

אזהרה ! קראו היטב כל הצעה לפרסום – בטרם תחתמו ! חברה אוסטרית בשם Construct Data Verlag AG הצליחה לרמות עשרות חברות ישראליות בשיטת דיוור ישיר הפועלת כ”עוקץ” בנושא פרסום, באמצעות אתר אינטרנט בשם Fair Guide.

עוד...