דיני עבודה וביטוח מנהלים / רו”ח רמי אריה

עצמאי

עצמאי הינו המעסיק של עצמו והוא אינו זכאי להחלת דיני העבודה עליו. העצמאי אינו זכאי לחופשה שנתית, דמי הבראה, פיצויי פרישה וכיוצא באלו הניתנים לשכירים לפי דיני העבודה.

בגין התשלומים לביטוח לאומי זכאי העצמאי לדמי פגיעה בעבודה, קצבאות ותגמולי מילואים באותם שיעורים להם זכאי השכיר,למעט דמי אבטלה המשולמים לשכיר בלבד. כן לא זכאי עצמאי לתשלום פיצויים בעת פירוק עסק המעביד, כמו השכירים.

עצמאי רשאי להפקיד לקופות גמל אך לא לביטוחי מנהלים, ולקבל בגין הפקדות אלו ניכוי וזיכוי בדו”ח השנתי עד התקרות שנקבעו, אולם הוא חייב להמתין 15 שנים מההפקדה הראשונה או עד גיל פרישה בכדי שיוכל למשוך את הכספים בהקלות מס.

בחברה בע”מ

החברה בע”מ הינה המעביד, אך מנהליה הם שכירים בה לכל דבר ועניין. הם מקבלים משכורות כמו כל שכיר אחר, וממשכורות אלו מנוכה מס הכנסה וביטוח לאומי כחוק.

גובה המשכורת נקבע ע”י מנהלי החברה עצמם, לפי שיקול דעתם הנובע בדרך כלל מרווחיות החברה, צרכי מחייתם והאפשרות להשאיר חלק מהרווחים בחברה להשקעה חוזרת, וכך ליהנות ממדרגות המס השולי כמו כל שכיר או עצמאי.

דיני העבודה החלים באופן רגיל על שכיר חלים גם על מנהלי ובעלי החברה המועסקים בה. אולם, לעניין ביטוח לאומי דין בעלי שליטה בחברה הינו כדין עצמאים ולכן גם בעלי שליטה בחברה אינם זכאים לדמי אבטלה או לפיצוי מביטוח לאומי בשל פירוק החברה.

למרות המגבלות המוטלות על בעלי שליטה, עדיין יש לגבי העסקתם בחברה שבבעלותם יתרונות מיסוי, כגון האפשרות לקבל פיצויי פיטורין מלאים הפטורים ממס הכנסה בעת פרישה מהחברה, האפשרות להכיר בהוצאה לביטוח בעלי שליטה ועוד.

חלק המעביד בתשלומים לביטוח פנסיוני ו/או לביטוח מנהלים מהווים הוצאה מוכרת מלאה לחברה, הזכאית לנכות את התשלומים לקרן פנסיה עבור הבעלים ועובדיה האחרים או את התשלומים לביטוח המנהלים שלהם לרבות מרכיב הפיצויים, כהוצאה מתוך הכנסותיה בכפוף לתקרות שנקבעו לבעלי שליטה בחברה. בעלי שליטה רשאים למשוך את כספי התגמולים, כדין החל על שכירים רגילים.

רמי אריה עו”ד רו”ח – אתר מיסים ועסקים  www.ralc.co.il

(C) כל הזכויות שמורות – אין להעתיק את המאמר או חלק ממנו ללא אישור בכתב של המחבר

Check Also

צופה במשקפת

תכנון מס לא רק לעסקים גדולים – איך להתכונן לסוף שנת המס

שימו ♥ שנת המס 2016 עומדת לפני סיומה. בישראל כל שנת מס עומדת בני עצמה …

גאנט שנתי - הדרך שלכם להוציא לפועל את תוכנית העבודה

גאנט שנתי – הדרך שלכם להוציא לפועל את תוכנית העבודה

תרשים גנט מסייע לך לתזמן את פעילויות הפרויקט ולאחר מכן מסייע לך לעקוב אחר ההתקדמות …

כתיבת תגובה

האימייל לא יוצג באתר. שדות החובה מסומנים *

דילוג לתוכן