הכרה בהוצאות עסקיות / רו”ח רמי אריה

עצמאי

הוצאות שהוצאו לצורך ביצוע הפעילות העסקית הנן הוצאות מוכרות במס הכנסה. דהיינו, ניתן להפחית את ההוצאות מההכנסות העסקיות לצורך חישוב הרווח החייב במס שנבע מהעסק. בתנאי שהמדובר בהוצאות שכולן לצורך ייצור ההכנסה, באותה שנת מס ולשם כך בלבד.

מכיוון ועצמאי בעל עסק קטן רשאי לנהל את רישום חשבונותיו בשיטה החד צידית, דהיינו רישום הכנסות והוצאות בלבד ללא התאמות בנקים ועריכת מאזן כולל, קיים סיכון רב יותר כי יושמטו הוצאות בדו”ח העצמאי, אשר לא יקפיד לוודא מלוא רישומם בהקבלה לתשלומים בפועל שהוא משלם לספקי העסק. אי ביצוע התאמות בנקים יקשה על איתור תשלומים אשר חשבוניות המס בגינן אבדו או טרם הגיעו לעסק. במיוחד קורה הדבר בהוצאות כגון ביטוחים, הוצאות מימון ומיסי עירייה וכדומה שאינם כוללים מע”מ. בנוסף, עצמאי מוגבל בניכוי הוצאות מימון לרכישת נכסים קבועים מוכרים עד ל- 80% בלבד מההוצאות.

מכיוון והדו”ח השנתי על הפעילות העסקית המוגש למס הכנסה, אינו כולל פירוט מלא של הנכסים העסקיים ושל התחייבויותיו של העסק, הוא בדרך כלל יתקבל בספקנות רבה יותר ע”י פקיד השומה ובמיוחד באשר דו”ח זה אינו מבוקר ע”י רואה חשבון כפי שהדבר מחויב בדו”ח כספי של חברה .

בהעדר דוח כספי מפורט, נוצר קושי בתביעת הוצאות עתידיות, כגון הפרשה לאחריות המוצר, הפרשה לתביעות צפויות ולהוצאות בשל חובות מסופקים של לקוחות.

בחברה בע”מ

ההכרה בהוצאות זהה עקרונית בחברה בע”מ כמו אצל עצמאי לרבות ההכרה בהוצאות קניות של סחורות לממכר, החזקת רכב, משרדיות, כיבודים וכיוצא באלו.

אך בחברה מגוון האפשרויות להכרה בהוצאות מוכרות או לתכנוני מס בכלל, הנו רחב יותר מאשר אצל עצמאי. הוצאות המימון לרבות בשל רכישת רכוש קבוע לעסק מוכרות במלואם בחברה בע”מ. שיטת רישום החשבוניות בשיטה הכפולה בהתאמה כלפי המשיכות בבנקים, מבטיחה רישום כל ההוצאות העסקיות. זאת ועוד, הרישום על בסיס מצטבר מבטיח רישום הפרשות ושערוכיםכגון : הפרשי שערוך הלוואות או הפרשות לאחריות ותיקונים, ומאפשר הכרה בהם כהוצאות מוכרות מלאות.

חברה חייבת בתשלום מקדמות מס על חשבון הוצאות מעורבות – “הוצאות עודפות” שיש לה כגון כיבודים, מתנות ונסיעות לחו”ל, שנעשו מעל התקרות המותרות על ידי מס הכנסה. מקדמות אלו הם על חשבון המס השנתי שיוטל על רווחיה החייבים במס לפי הדוחות הכספיים שלה בסופו של דבר.

מידע נוסף על הוצאות מוכרות ניתן בספר“הוצאות מוכרות למס הכנסה, מע”מ, מס שבח מקרקעין וביטוח לאומי”, מהדורת 10/2004, בהוצאת מיסים ועסקים בע”מ, טל’ 08-9252212.

רמי אריה עו”ד רו”ח – אתר מיסים ועסקים  www.ralc.co.il

(C) כל הזכויות שמורות – אין להעתיק את המאמר או חלק ממנו ללא אישור בכתב של המחבר

Check Also

צופה במשקפת

תכנון מס לא רק לעסקים גדולים – איך להתכונן לסוף שנת המס

שימו ♥ שנת המס 2016 עומדת לפני סיומה. בישראל כל שנת מס עומדת בני עצמה …

גאנט שנתי - הדרך שלכם להוציא לפועל את תוכנית העבודה

גאנט שנתי – הדרך שלכם להוציא לפועל את תוכנית העבודה

תרשים גנט מסייע לך לתזמן את פעילויות הפרויקט ולאחר מכן מסייע לך לעקוב אחר ההתקדמות …

כתיבת תגובה

האימייל לא יוצג באתר. שדות החובה מסומנים *

דילוג לתוכן