לא ניתן להשתמש יותר ביומן רכב ידני / יוספה דגן

עד עכשיו, היו עסקים אשר ניהלו רישום מסודר אשר מפריד בין נסיעה עסקית לנסיעה פרטית ברכבי החברה. הרישום היה מתבצע על ידי הנהג שנוהג ברכב. את היומן  העסקים הגישו למס הכנסה כדי לעדכן את החיוב על שווי הרכב.

זהו עכשיו זה סופי!

לא ניתן לרשום ביומני רכב ידניים נסיעות עסקיות או נסיעות פרטיות.

אבל מה קורה במצב שהעובד טוען שרוב הנסיעות הן נסיעות לצורכי עבודה ולא צריך לחייב אותו על מלוא שווי רכב אלא באופן חלקי? אז היו עסקים שניהלו יומן רכב ידני או ממוחשבים וכל נסיעה נרשמה על מנת להוכיח למס הכנסה את כמות הנסיעות העסקיות לעומת הנסיעות הפרטיות , ובמקום לחייב באופן שרירותי לחייב בהתאם לרמה של הנסיעות העסקיות מול הפרטיות.

אין יותר אפשרות להשתמש ביומן רכב ידני או ביומן רכב ממוחשב

מס הכנסה דורש לחייב את העובדים שמקבלים רכב צמוד של החברה,  בשווי רכב במשכורות.

יש הגיון בחיוב זה , כי כל כסף או הטבה בכסף שעובד מקבל ממעבידו, יש למסות במס.

סכום השווי מחושב לפי 2.48% מהמחיר של הרכב לפי מחירון הרכב. יש טבלאות של רשות המסים ועל פי קוד דגם של הרכב מחייבים את העובד.

אז זה נגמר, רשות המסים הוציאה הנחייה ברורה לחלוטין, אין יותר אפשרות להשתמש ביומן רכב ידני או ביומן רכב ממוחשב, כל עובד שמקבל רכב צמוד ממקום העבודה ישלם שווי רכב לפי הטבלה של רשות המסים ולפי קוד דגם.

בהנחיה זו רשות המסים הודיעה בבירור כי הטענה לגבי שווי רכב שמחושב יחסית, אינה מקובלת עליה, וקובעת כי לעניין חישוב שווי רכב יחשב רק הסכום הקבוע בטבלאות לפי קוד הרכב, וסגרה את הגולל על סוגיה זו.

 

אז בעלי עסקים ושכירים שמקבלים רכב מהמעסיק , אתם יכולים להפסיק לרשום ביומן הרכב הידני או ביומן אלקטרוני או בכל דרך אחרת כיוון שמס הכנסה לא יתייחס לנתונים אלו. מס הכנסה יחשב לפי סכום קבוע.

Check Also

מעסיק עובדים? מהיום צריך להגיש טופס 126 לביטוח לאומי כל רבעון בנוסף לדיווח השנתי

מעסיק עובדים? מהיום צריך להגיש טופס 126 לביטוח לאומי כל רבעון בנוסף לדיווח השנתי

על פי חוק חלה על המעסיק חובת דיווח ותשלום דמי ביטוח לאומי ודמי בריאות בעבור …

מעסיקים עובדים ? שימו לב לשינוי בדיווח ובתשלום הפקדות סוציאליות כבר מינואר 2017 / יוספה דגן

מעסיקים עובדים ? שימו לב לשינוי בדיווח ובתשלום הפקדות סוציאליות כבר מינואר 2017 / יוספה דגן

אגף שווק ההון, האחראי על ביטוחים, חיפש כבר הרבה זמן דרכים איך להפריד בין השירות …

כתיבת תגובה

האימייל לא יוצג באתר.

דילוג לתוכן