שינויים בענף ההפרשות לפנסיה החל מחודש יולי 2016

החל מחדש יולי 2016 שונה החוק בנוגע לשעורי הפקדת עובד ומעסיק להסדרים פנסיוניים, בתור מעסיקים (אבל גם בתור מקבלי שכר בעסק שלכם) חשוב מאוד לדעת את התקנות החדשות ולהימנע מאי נעימות וקנסות.

 💡 מה באמת חשוב לדעת  :

  • עליה של חצי אחוז בהפרשה לפניסה המתחלקת בין העובדים לבינכם: חלק עובד עולה ל5.75%, חלק מעסיק לתגמולים עולה ל6.25%. 
  • במידה והנך מפריש כמעסיק לאובדן כושר עבודה , חלק התגמולים ואובדן כושר העבודה לא יעלה על 7.5% מהשכר הכולל.
  • במידה ועובד מגיע עם פוליסה בה הייתה הפקדה של 8.33% לפיצויים , חובה על המעסיק לשמור את התנאים בפוליסה הקיימת.
  • בינואר 2017 יהיה עדכון נוסף בהפקדות של חצי אחוז נוסף , נעדכן לקראת סוף השנה .
  • מצורף מכתב שתוכלו להעביר לעובדים של השינוי להורדת מכתב לעובדים – לחץ כאן.

 

בפברואר השנה נחתם הסכם בין ארגוני המעבידים וההסתדרות שקבע העלאת שיעורי ההפקדה לפנסיה מ-17.5% ל-18.5% בשתי פעימות. הסכם זה הורחב לכל המשק על ידי צו הרחבה עליו חתם שר הכלכלה, מר בינימין נתניהו, ב-23/5/16. אולם צו ההרחבה לא הסתפק בהגדלת ההפקדה לתגמולים בלבד ובקביעת כיסוי מינימאלי לכיסוי אובדן כושר עבודה, אלה קבע המשכיות גם בהפקדה לפיצויים.

הפקדות לשכר יולי 2016

תגמולים על חשבון מעסיק תגמולים על חשבון עובד אובדן כושר עבודה על חשבון מעביד פיצויים על חשבון מעביד
קרן פנסיה 6.25% 5.75% אין 6% או 8.33% אם הייתה הפקדה כזו בקליטת העובד
ביטוח מנהלים 6.25% כולל כיסוי א.כ.ע ומינימום 5% ועד 7.5% 5.75% חובה על חשבון מעסיק לכיסוי 75% מהשכר המבוטח ועד עלות 2.5% 6% או 8.33% אם הייתה הפקדה כזו בקליטת העובד

הפקדות לשכר ינואר 2017

תגמולים על חשבון מעסיק תגמולים על חשבון עובד אובדן כושר עבודה על חשבון מעביד פיצויים על חשבון מעביד
קרן פנסיה 6.5% 6% אין 6% או 8.33% אם הייתה הפקדה כזו בקליטת העובד
ביטוח מנהלים 6.5% כולל כיסוי א.כ.ע ומינימום 5% ועד 7.5% 6% חובה על חשבון מעסיק לכיסוי 75% מהשכר המבוטח ועד עלות 2.5% 6% או 8.33% אם הייתה הפקדה כזו בקליטת העובד

הסבר לרכיב התגמולים  – הגדלת ההפקדות לתגמולים תושלם תוך פחות משנה בשתי פעימות: בחודש יולי הקרוב שיעור ההפקדה יועלה בחצי אחוז וב-1.1.2017 יועלה בחצי אחוז נוסף. בהתאם להבנות, יוגדלו תשלומי המעסיק לקרן הפנסיה ביולי הקרוב מ-6% ל-6.25% מהכנסתו הקובעת של העובד ובינואר הבא ל-6.5%. שיעור הפרשות העובד לפנסיה יעלה גם כן ביולי ברבע אחוז מ-5.5% ל-5.75% וחצי שנה לאחר מכן ברבע אחוז נוסף ל-6%. בסך הכול שיעור ההפרשות לרכיב התגמולים יגדל באחוז שלם, ושיעור ההפרשות הכולל (עם רכיב הפיצויים) יעלה מ-17.5% ל-18.5%.  אין שינוי ברכישת כיסוי למקרה מוות והוא ימשיך להיות מתוך תגמולי העובד והמעביד (ועד 35% מהתגמולים).

הסבר רכיב הפיצויים – לכאורה נקבע כי אין שינוי בהפקדה לרכיב הפיצויים והיא תעמוד בכל המוצרים הפנסיוניים (ביטוח מנהלים/קופת גמל/קרן פנסיה), על 6%. אולם נקבע בצו כי לא יפגע עובד חדש המגיע עם ביטוח מנהלים בו שיעור ההפקדה לפיצויים עמד על 8.33%, ושיעור ההפקדה עבורו יישאר 8.33% גם במידה ובחר לעבור לקרן פנסיה. כמו כן במקרה זה במידה והיה קיים סעיף 14 על כל ההפקדה ימשיך ויחול סעיף 14 על כל ההפקדה כאמור גם בקרן הפנסיה. לסיכום מעסיק הקולט עובד חדש עם תוכנית פנסיונית בתוקף, בה ההפקדה לפיצויים הייתה 8.33% , יפקיד לתוכנית סך כולל של מינימום 20.85%.

רכיב כיסוי למקרה אובדן כושר עבודה – כעת צו ההרחבה עושה סדר וקובע במפורש כי תשלום המעסיק לתגמולים בקופת ביטוח/קופת גמל שאינה קרן פנסיה, חייב לכלול גם תשלום מעסיק עבור רכישת כיסוי למקרה של אובדן כושר עבודה בשיעור הדרוש להבטחת 75% מהשכר הקובע של העובד, כאשר בכל מקרה, שיעור הפרשות המעסיק לחלק התגמולים לבדו לא יפחת מ- 5% מהשכר הקובע.

כלומר לא ניתן לרכוש כיסוי כאמור מתוך התגמולים, במידה ויש פגיעה במינימום 5% תגמולי מעסיק.

עוד מובהר, כי ככל שיהיה צורך בהגדלת העלויות בשל הכיסוי בגין אובדן כושר עבודה (מעבר ל6.25% ב- 1.7.16 או 6.5% החל מ- 1.1.17) הוסכם כי העלויות למעסיק בגין רכישת אובדן כושר עבודה כאמור, ביחד עם הפרשות המעסיק לדמי גמולים, לא יעלו בכל מקרה על 7.5% מהשכר הקובע.

המלצות

  1. יש לשים לב שלפני התיקון כאמור, במידה והעובד היה מבוטח בביטוח מנהלים, היו מעסיקים שבחרו שלא להפקיד בנוסף לרכישת כיסוי למקרה א.כ.ע ובמקרים אלה העובד יכל לרכוש את הכיסוי מתוך התגמולים או שהכיסוי לא נרכש כלל. כעת יש לבצע התאמה על פי העלות בפועל של הכיסוי. יש לפנות לחברת הביטוח או הסוכן לקבלת העלות בפועל. ולבצע התאמות כאמור.
  2. אין צורך לתקן רטרו מקרים בהם הקטין המעסיק את ההפקדה לפיצויים ל-6%, אולם בקליטת עובד חדש יש לבדוק את ההפקדות בהסדר הקיים ועל פיו להתאים את הפקדות המעסיק לפיצויים.
  3. הגדלת ההפקדות בפועל הינה מורכבת ותלויה בסוג הפוליסה ובתנאיה. לכל סוג תוכנית פנסיונית יש לבצע הגדלה בצורה אחרת. מומלץ להתייעץ עם בעל רישיון או חברת תפעול פנסיוני.

להלן מדיניות היצרנים המשוערת :

ביטוחי מנהלים אשר תאריך תחילתן עד 05/2001

בעלי פוליסות ביטוח וותיקות אשר תאריך תחילתן עד 05/2001 ידרשו להקמת תכניות חדשות בשיעור ההגדלה הנדרש, ההגדלה תעשה באמצעות הסדר לרבים אשר ייחתם ע”י המעסיק, אלא אם הודיע העובד על בקשתו להעברת ההפקדות בתוכנית פנסיונית אחרת. במידה ותבקש/י תוכל/י לקבל את פרטי הסדר ברירת המחדל.

ביטוחי מנהלים , קרנות פנסיה חדשות מקיפות ומשלימות, קרנות פנסיה וותיקות מאוזנות וקופות גמל 

פוליסות ביטוח אשר תאריך תחילתן החל מ 06/2001 ואיילך, קרנות פנסיה חדשות מקיפות ומשלימות, קרנות פנסיה וותיקות מאוזנות ובקופות גמל, ההגדלה תעשה בתוכניות הקיימות אלא אם תודיע/י על בקשתך להעברת ההפקדות לתוכנית פנסיונית אחרת.

במידה וההגדלה הנדרשת לא תהיה אפשרית באופן אוטומטי, תקבע פגישת שירות עם הסוכן להסדרת ההגדלה הנדרשת.

להורדת מכתב לעובדים לחץ כאן

נכתב בעזרת ובאדיבות WE סוכנות לביטוח http://we2.co.il/

Check Also

מעסיק עובדים? מהיום צריך להגיש טופס 126 לביטוח לאומי כל רבעון בנוסף לדיווח השנתי

מעסיק עובדים? מהיום צריך להגיש טופס 126 לביטוח לאומי כל רבעון בנוסף לדיווח השנתי

על פי חוק חלה על המעסיק חובת דיווח ותשלום דמי ביטוח לאומי ודמי בריאות בעבור …

מעסיקים עובדים ? שימו לב לשינוי בדיווח ובתשלום הפקדות סוציאליות כבר מינואר 2017 / יוספה דגן

מעסיקים עובדים ? שימו לב לשינוי בדיווח ובתשלום הפקדות סוציאליות כבר מינואר 2017 / יוספה דגן

אגף שווק ההון, האחראי על ביטוחים, חיפש כבר הרבה זמן דרכים איך להפריד בין השירות …

כתיבת תגובה

האימייל לא יוצג באתר.

דילוג לתוכן