תנאי העסקת בני נוער בחופש הגדול/ דניאל דגן

בימי החופש הגדול בני נוער רבים רוצים לצאת ולעבוד. יש כאן הזדמנות מצד אחד להיעזר בכח אדם צעיר ונמרץ ומצד שני יש לכם גם את היכולת להשפיע על הנוער ועל העתיד שלהם, כבוגרים וכמחנכים.

בתור מעסיק, עליך לדעת את החוקים והתנאים שיש לתת לבני נוער, כיוון שהם שונים מהתנאים של עובד בוגר.

העסקה במהלך חופשת לימודים רשמית- במהלך שנת הלימודים לא יועסק ילד שעדיין לא מלאו לו 15 שנה. לעומת זאת, במהלך חופשת לימודים רישמית ניתן להעסיק בני נוער שמלאו להם 14 שנה (תקופת החופש הגדול בקיץ, חופשת חול המועד פסח וכיוצ”ב), בעבודות קלות שאין בהן כדי להזיק לבריאותם ולהתפתחותם של בני הנוער.

האישורים הדרושים- העובד צריך להציג למעסיק אישור רפואי מרופא משפחה שמאשר העסקתו. כמו כן, על העובד להציג למעסיק תעודת זהות שלו או תעודת זהות של הוריו, שבה מופיעים פרטיו. המעסיק ישמור במקום העבודה עותק או מקור של האישור הרפואי ותעודת הזהות שהוצגו לפניו.

שכר עבודה- להלן סכומי שכר המינימום לנוער עובד וחניכים, לתקופה שהחל מיום 1.4.2015 ועד 30.6.2016:

גיל שכר למשרה מלאה

(לפי 40 שעות בשבוע)

שכר לשעת עבודה

(לפי 173 שעות בחודש)

עד 16

(לא כולל)

3,255 ₪ 18.82 ₪
מ- 16 עד 17 

(לא כולל)

3,487.5 ₪ 20.16 ₪
מ- 17 עד 18 

(לא כולל)

3,859.5 ₪ 22.31 ₪
חניך 2,790 ₪ 16.13 ₪ 
העסקת בני נוער בחופש הגדול

שעות עבודה מקסימום 8 שעות ביום, ולא יותר מ-40 שעות בשבוע.  בימי שישי וערבי חג, אפשר להעסיק נער עד 7 שעות ביום.

הפסקות- נער שעובד 6 שעות ביום או יותר, זכאי להפסקת סעודה ומנוחה של 45 דקות לפחות. ההפסקה לא נכללת במכסת שעות העבודה אלא אם הנער נדרש ע”י מעסיקו להישאר במקום העבודה בעת ההפסקה. נער זכאי, במהלך יום עבודתו, להפסיק את עבודתו לשם שימוש בחדר שירותים, בהתאם לצרכיו.

עבודת לילה- אין להעסיק נער מתחת לגיל 16, או נער שמלאו לו 16 שנה אך עדין לא מלאו לו 18 שנה, שחוק חינוך חובה חל עליהם, בלילה בשעות שבין 20:00 בערב לבין 08:00 בבוקר, ולגבי נער שמלאו לו 16 שנה אך עדין לא מלאו לו 18 שנה שחוק חינוך חובה לא חל עליו, בשעות שבין 22:00 בערב לבין 06:00 בבוקר.

הוראת שעה בעניין עבודת לילה על אף האמור לעיל, מעסיק רשאי להעסיק צעיר (מי שמלאו לו 16 אך עדיין לא מלאו לו 18 שנה ) עד שעה 24:00 בתקופת חופשת לימודים רשמית, ובלבד שאם ההעסקה הסתיימה אחרי השעה 23:00, המעסיק יחזיר את הצעיר לביתו בסיום העבודה, בעצמו או באמצעות אחר מטעמו.  הוראת השעה תהיה בתוקף עד ליום 1/9/2019 .

שעות נוספות- אין להעסיק נער בשעות נוספות.

החזר הוצאות נסיעה- הנער זכאי לקבל החזר בגין הוצאות נסיעה עד סכום של 26.40 ₪ ליום (החל מיום 1.1.2014).

מס הכנסה- נער שבשנת המס מלאו לו 16 שנים וטרם מלאו לו 18 זכאי לנקודת זיכוי נוספת.

ביטוח לאומי- המעסיק חייב בתשלום דמי ביטוח לאומי לכל נער העובד ומקבל שכר (עובד שטרם מלאו לו 18). התשלום הוא על חשבון המעסיק, ואין לנכותו משכר הנער.

הודעה מוקדמת- מעסיק המפסיק את עבודתו של הנער, חייב לתת לו הודעה מוקדמת בהתאם להוראות חוק הודעה מוקדמת לפיטורים ולהתפטרות.

Check Also

מעסיק עובדים? מהיום צריך להגיש טופס 126 לביטוח לאומי כל רבעון בנוסף לדיווח השנתי

מעסיק עובדים? מהיום צריך להגיש טופס 126 לביטוח לאומי כל רבעון בנוסף לדיווח השנתי

על פי חוק חלה על המעסיק חובת דיווח ותשלום דמי ביטוח לאומי ודמי בריאות בעבור …

זה הזמן לבצע בדיקת חוקיות לתכנות בעסק שלכם ולהימנע מתביעות ומקנסות מיותרים / יוספה דגן

זה הזמן לבצע בדיקת חוקיות לתכנות בעסק שלכם ולהימנע מתביעות ומקנסות מיותרים / יוספה דגן

בימים אלו ארגון BSA מבצע ביקורות בבתי עסק על מנת להסדיר את נושא התכנות הפיראטיות …

כתיבת תגובה

האימייל לא יוצג באתר.

דילוג לתוכן