עצמאי או חברה בע”מ

הגדרת המושג – חברה בע”מ / רו”ח רמי אריה

בעל עסק רשאי להקים את עסקו בבעלותו הישירה כ-“עצמאי” או להקים “חברה בע”מ” שבאמצעותה הוא יפעיל את עסקו. “חברה” הינה תאגיד שמקים אדם או מקימים מספר בני אדם, אשר נרשם כחוק כתאגיד משפטי לפי חוק החברות הנהוג בישראל. מכוח רישומו זה באמצעות רשם החברות – במשרד המשפטים, רשאי התאגיד לפעול כ”אישיות משפטית עצמאית“, אשר לה נכסים מצד אחד והתחייבויות מצד שני. לחברה …

עוד...

הסדרת יחסים בבעלות / רו”ח רמי אריה

עצמאי ניהול עסק כעצמאי יוצר קשר ישיר בין הבעלים לבין העסק. קיימת זהות בין העסק לבין בעליו. כל עוד העסק מנוהל ע”י בעליו, אזי הבעלות והשליטה על העסק הם ברורים ונשענים על הבעלים. אולם במקרים בהם עלול בעל העסק לצאת מתמונת הניהול, כגון: במקרה של מחלה ונפילה למשכב, הליכי גירושין עם בת הזוג, פטירה או כל סיבה אחרת המונעת אפילו זמנית …

עוד...

הקשר מול רשויות המס / רו”ח רמי אריה

עצמאי העסק ובעליו הנם ישות אחת בפני שלטונות המס. לפיכך מספר ה”עוסק מורשה” במס ערך מוסף של העסק, זהה למספר תעודת הזהות של בעל העסק. גם התיק במס הכנסה הינו על שם בעל העסק, ומספר התיק במס הכנסה זהה למספר תעודת הזהות שלו, כמו גם בביטוח לאומי. שלטונות המס אינם מהססים להפעיל סנקציות אישיות אזרחיות ופליליות על בעל העסק בכל מקרה של …

עוד...

שיעורי מס הכנסה / רו”ח רמי אריה

עצמאי הרווחים מהעסק העצמאי חייבים במס הכנסה, ללא קשר לשאלה כמה מרווחי העסק מושקעים בחזרה בנכסי העסק, ברכישת ציוד או בהגדלת המלאי והאשראי ללקוחות. החל מינואר 2006, רווחים מעל סך של 7,421 ש”ח חייבים במס בשיעור של 29%, רווחים מעל סך של 11,140 ש”ח ברוטו לחודש חייבם במס בשיעור של 36%, רווחים מעל 19,890 ש”ח חייבים במס בשיעור של 37%, …

עוד...

שיעורי ביטוח לאומי ומס בריאות / רו”ח רמי אריה

עצמאי כל הרווחים של עצמאי חייבים בביטוח לאומי ובמס בריאות עד מקסימום הכנסה חייבת של 34,820 ש”ח ברוטו לחודש בינואר 2005. עד הכנסה חודשית בסך של 3,482 ש”ח – דמי הביטוח הם בשיעור של 9.82% מההכנסה החודשית ולא פחות מסך של 157 ש”ח. מהכנסה חודשית בסך של 3,483 ש”ח ועד 34,820 ש”ח, שיעור דמי הביטוח הלאומי כולל מס בריאות הינו …

עוד...
דילוג לתוכן