עצמאי או חברה בע”מ

מוניטין ויציבות / רו”ח רמי אריה

עצמאי בדרך כלל העסק של העצמאי מבוסס על יכולתו האישית של בעל העסק אשר משקיע בעסק, מנהל אותו ומקיים מגע אישי עם לקוחותיו. ההתבססות על יכולת ניהול אישית, טובה לקידום העסק בשלבי הרצתו, אך פוגעת לאורך זמן כאשר העסק גדל ובעל העסק אינו יכול לשלוט בכל פרטי פעילות העסק. איבוד השליטה על העסק עלול לגרום לפגיעה בתדמית העסקית. שכן, כדאי …

עוד...

שיטת ניהול ספרי החשבונות / רו”ח רמי אריה

עצמאי פנקסי החשבונות שעל כל עסק לנהל נקבעים לפי סוג פעילות העסק. ההוראות שונות לגבי יצרנים, סיטונאים, קמעונאים, בעלי מקצוע חופשי, בעלי מוסכים, מסעדות וכדומה, לפי היקף מחזור ההכנסות של העסק הכולל מע”מ ולפי מספר העובדים בעסק. בהתאם לטבלאות שמתפרסמות מידי שנה, ינהל כל עסק ספרי חשבונות בשיטה המתאימה לו כפי שנקבע. עצמאי בעל עסק קטן חייב בניהול ספרי חשבונות בשיטה החד צידית, …

עוד...

מחיר העלות הכספית / רו”ח רמי אריה

עצמאי כל עסק חייב בניהול חשבונות. עצמאים בעלי עסקים קטנים מאד יכולים לנהל את הנהלת החשבונות של עסקם בעצמם על ידי רישום בספר תקבולים ותשלומים. רוב העצמאים החייבים בניהול חשבונות בשיטה החד צידית, ישלמו למנהל חשבונות חיצוני עבור שרותיו להגשת הדיווחים למוסדות והפקת תלושי משכורות לעובדי העסק. בנוסף לעלות הנהלת החשבונות השוטפת יש צורך בתשלום עבור עריכת הדו”ח השנתי ועריכת …

עוד...
דילוג לתוכן