Tag Archives: חוק

חשיבות עריכת צוואה / שי הראל, עורך דין

צוואה היא אחת ההחלטות החשובות ביותר לאדם בחייו. באמצעות עריכת צוואה יכול אדם להביע את רצונו האמיתי מה ייעשה ברכושו לאחר מותו.

עוד...

מהפכה בחוק הירושה: צוואות הדדיות / שי הראל, עורך דין

באוגוסט 2005 נוסף סעיף 8א’ לחוק הירושה הדן בעניין צוואות הדדיות. לפי התיקון לחוק, צוואה הדדית היא צוואה משותפת של שני מצווים שהם בני זוג, המורישים לאחד מהם או לצד שלישי, כאשר ההסדרים שקובעים המצווים משותפים ו/או מסתמכים הדדית; האחד על ההסדרים שקבע השני.

עוד...

פירוק חברה מרצון ופטור מתשלום אגרה שנתית / שי הראל, עורך דין

פקודת החברות העניקה בזמנו לרשם החברות את הסמכות למחוק רישומן של חברות שאינן פעילות. רשם החברות נהג להשתמש בסמכותו זו כלפי חברות שלא שילמו את האגרות השנתיות ולא הגישו דוחות שנתיים, וכן כלפי חברות שלפי הצהרת מנהליהן לא היו להן נכסים ולא התחייבויות וביקשו באופן יזום את מחיקתן מפנקס החברות. עם כניסת חוק החברות, התשנ”ט-1999 לתוקף, ביום 1 בפברואר 2000, …

עוד...

דו”ח משוער, בלתי מבוקר או חסר, ישמש “הסרת מחדל” למס הכנסה / שי הראל, עורך דין ומאיר אקוניס, עורך דין

(תמצית מאמר שפורסם בדו ירחון “מיסים” כרך יג/6 ובעיתון גלובס) מאמרנו הקודם (1) דן ביחסי הגומלין בהפעלת הסמכויות האזרחיות לעומת הפליליות לפי פקודת מס הכנסה (להלן – הפקודה). הפעם נבחן מדוע מוגש כתב אישום נגד חברה, במקום הטלת קנס מינהלי, במקרים שהוגש דו”ח משוער.

עוד...

יחסי הגומלין בין החלק העונשי-פלילי לחלק האזרחי של פקודת מס הכנסה / שי הראל, עורך דין ומאיר אקוניס, עורך דין

תמצית מאמר שפורסם לראשונה ב- “מיסים” דו-ירחון לענייני מיסים, כרך יג/3 יוני 1999 (+) נזכר בפסק דין של בית המשפט העליון: ע”פ 6734/97 דב רבינק נ’ מ”י, פד”י נג’ (3) עמ’ 873 א. הקדמה המס מוטל באמצעות המדינה על הפרט, וכנגדו לא ניתנת תמורה ישירה לאותו פרט המשלם. בשל העדר יחס ישיר בין תשלום המס לתמורה, מנסה האזרח להקל על …

עוד...
דילוג לתוכן