Tag Archives: מיסים

יחסי הגומלין בין החלק העונשי-פלילי לחלק האזרחי של פקודת מס הכנסה / שי הראל, עורך דין ומאיר אקוניס, עורך דין

תמצית מאמר שפורסם לראשונה ב- “מיסים” דו-ירחון לענייני מיסים, כרך יג/3 יוני 1999 (+) נזכר בפסק דין של בית המשפט העליון: ע”פ 6734/97 דב רבינק נ’ מ”י, פד”י נג’ (3) עמ’ 873 א. הקדמה המס מוטל באמצעות המדינה על הפרט, וכנגדו לא ניתנת תמורה ישירה לאותו פרט המשלם. בשל העדר יחס ישיר בין תשלום המס לתמורה, מנסה האזרח להקל על …

עוד...

ההוצאות המוכרות בעסק המנוהל כעבודה מהבית / רו”ח יורם שיפר

ככלל’ מותר לנכות כל סוג הוצאה המשמשת לצורכי העסק ולשם השגת הכנסות העסק (סעיף 17 לפקודת מס הכנסה). לגבי הוצאה מעורבת (הוצאה אשר לא נועדה אך ורק לצורכי העסק ויש בה סממנים של שימוש פרטי או הוצאה פרטית), נראה לכאורה כי קיימת בעיה בניכוייה לצורכי מס אולם בית המשפט קבע באחד מפסקי הדין (עמ”ה 703/71) כי במידה וניתן לפצל את ההוצאה …

עוד...
דילוג לתוכן